Категории
Нови книги
ИЗХОД от Лабиринта
ИЗХОД от Лабиринта
10.00 лв.
Информация
Гарабед Минасян е професор, доктор на икономическите науки. Работи в Икономическия институт на БАН. Бил е директор на института /1992-1995 г./ и ръководител на секция “Макроикономически анализи и прогнози”. Два мандата е член на УС на БНБ /1997 – 2006 г./. През периода 1997-2000 г. е икономически съветник на Президента на Република България. Бил е ръководител на Научната комисия по икономически науки на ВАК /2000-2003 г./ и член на Президиума на ВАК /2003-2006 г./.
Специализирал е в СССР, Великобритания, САЩ и Австрия.
Автор е на 17 научни монографии, на повече от 110 научни статии у нас и в чужбина, участвал е с научни доклади в над 120 научни конференции.
През 2006 г. е награден с орден “Стара планина” втора степен за “изключително големи заслуги към Република България в областта на икономическите науки и във връзка с изтичането на втория му мандат като член на УС на БНБ”.
Редовен представител е на България в дългогодишния международен проект LINK за моделиране и проектиране на икономическото развитие по страни и региони под егидата на ООН и под научното ръководство на лауреата на Нобелова премия за икономически науки Л. Клайн.
Финансово програмиране
Автор