Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/p.petkova/osc/includes/functions/database.php on line 110
Класика и Стил
Категории
Нови книги
Самоуправление и Едноминутният мениджър
Самоуправление и Едноминутният мениджър
12.00 лв.
Информация
Професор д-р Стефан Петранов е дългогодишен преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, където е ръководител на Катедра Икономика. Преподавал е също така в програми на Делауерския университет /САЩ/, Университета "Еразъм" /Холандия/ и Висшето училище по застраховане и финанси /София/.
Основател е на Института на дипломираните финансови консултанти и понастоящем е член на Управителния съвет на института.
Има редица публикации в български и международни икономически издания по въпросите на макроикономическия растеж, приватизацията, капиталовите пазари, оценка на риска и корпоративното управление.
Д-р Петранов е член на Консултативния съвет на Българската народна банка, както и член на Националната комисия по корпоративно управление, създадена под егидата на Комисията по финансов надзор и Българската фондова борса – София. Участник е в Кръглата маса по корпоративно управление за Югоизточна Европа на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Той е един от учредителите и е заемал поста Председател на Българската макроикономическа асоциация за два поредни мандата.
Има богат практически опит в областта на инвестициите и корпоративното управление в качеството си на Председател на Съвета на директорите на "Златен лев" АД – първото инвестиционно дружество за управление на финансови активи, лицензирано от Комисията за финансов надзор.
Ръководство по ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиции
Автор