Категории
Нови книги
Самоуправление и Едноминутният мениджър
Самоуправление и Едноминутният мениджър
12.00 лв.
Информация
Тя е преподавател по маркетинг в Школата по мениджмънт към Университета в Единбург. Работи в Единбург от 1993 г., където преподава маркетинг, маркетинг на финансовите услуги и междуфирмен маркетинг както на ниво бакалавър, така и на ниво магистър по бизнес администрация. Преди да отиде в Единбург, е изследовател в Центъра по проучвания на финансовите услуги в Университета в Манчестър. Именно там, по време на работата й с Дейвид Йорк по един сегментационен проект, финансиран от Trustee Savings Bank, у нея се поражда интересът и започва изследователската й работа в областта на финансовите услуги. Оттогава Тина Харисън написва и публикува много статии и материали по темата за маркетинг на финансовите услуги и провежда проучвания за няколко финансови институции като Girobank, Cooperative Insurance Society, Homeowners Friendly Society, Dunfermline Building Society и Scottish Windows.
Маркетинг на финансовите услуги
Автор