Категории
Нови книги
Големите въпроси – Философия
Големите въпроси – Философия
18.00 лв.
Информация
Той е професор по бизнес администрация в Harvard Business School и от 1 юли 2010 г. е десетият декан на HBS. Съпредседател е на Лидерска инициатива и е главен асоцииран декан на Факултета по развитие, както и шеф на Съюза по организационно поведение. Неговите изследвания са концентрирани в областите на човешката мотивация, лидерство, корпоративно обновяване и организационна промяна. Активен член е на няколко консултантски борда.
Преди да започне преподавателската си дейност в HBS през 1988 г., той получава бакалавърска степен по индустриална химия в Индийския технологичен институт в Бомбай, а докторската си степен по мениджмънт в Масачузетския технологичен институт.
Автор е на над 75 статии и съавтор и редактор на седем книги, включително и отличената с награда The Differentiated Network:Organizing Multinational Corporations for Value Creation /1997/.
Мотивирани
19 Август

Питър Дракър
предлага да помислим ДНЕС за:

Предприемаческото джудо
Предприемаческото джудо превръща това, което лидерите на пазара считат за свои силни страни, в онези слабости, които ги побеждават.
Автор