Категории
Нови книги
Вчера
Вчера
15.00 лв.
Информация
Тя е главен асистент по икономика в Университета за национално и световно стопанство с 9-годишен опит като преподавател. Има 7-годишна дейност като консултант по управление на човешките ресурси. Автор е на много доклади и статии, свързани с тази дейност. Съавтор е на учебник за управление на човешките ресурси.
Участвала е в създаването и внедряването на Наредба за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация.
Участвала е в Проект за укрепване капацитета за управление на човешките ресурси в българската държавна администрация.
Консултант е по управление на човешките ресурси в Националната агенция по приходите.
Конкурс за държавен служител
21 Август

Питър Дракър
предлага да помислим ДНЕС за:

Пазарната ниша: Стратегията за заемане на монополна позиция
Ако иноваторът успее пръв, той ще заеме почти непревземаема позиция.
Автор