Категории
Нови книги
Култури и организации - трето преработено и допълнено издание
Култури и организации - трето преработено и допълнено издание
35.00 лв.
Информация
Освен че е старши изследовател по информационни технологии в Университета Вахенинген в Холандия и гост-лектор в Лондонското училище по икономика и в други висши училища, основният автор на Изследване на културата Херт Ян Хофстеде е междукултурен инструктор и преподавател. По собствените му думи той е „вдъхновен учител, понякога дори актьор“. В зрелия си живот преминава с лекота границите на дисциплините, прилагайки прозрения от биологията, антропологията, социалната психология и икономическите науки към комуникационен контекст. Херт Ян има докторска степен по планиране на производството от Университета Вахенинген. Владее до съвършенство английски, холандски и френски и говори добре датски и немски. Член е на Международната асоциация по симулации и игри и е създал многобройни игри и симулации, които прилагат работата на баща му (Хеерт Хофстеде) върху измеренията на културата в реалистични социални и бизнес ситуации. Представя тези игри на международни конференции, в университети и многонационални компании.
Изследване на културата
Култури и организации - трето преработено и допълнено издание
Автор