Категории
Нови книги
Алманах-пътеводител на Пловдив и околностите му
Алманах-пътеводител на Пловдив и околностите му
14.00 лв.
Информация
Пол Б. Пидърсън има дълга и забележителна кариера в областите на обучение на консултанти, междукултурна психология, комуникация, междукултурен тренинг, международно обучение и конструктивно управление на конфликти и други. Бил е инструктор, съветник на чуждестранни студенти, преподавател, треньор, изследовател, консултант и старши стипендиант на фондация „Фулбрайт“. Работата му го е водела по целия свят. Има докторат по азиатски изследвания и магистърска степен по консултативна психология и управление на персонала. Плодовитият писател Пидърсън е автор или редактор на многобройни книги, глави от книги и повече от сто статии и монографии. Освен Counseling Across Cultures, той е известен и със своите Handbook of Cross-Cultural Counseling and Therapy и Culture-Centered Counseling and Interviewing Skills, написана в съавторство с Алън Айви.
Изследване на културата
25 Юни

Питър Дракър
предлага да помислим ДНЕС за:

Човешкото достойнство и статусът
Вероятно най-важната работа на модерната корпорация е да намери синтеза между справедливостта и достойнството, между равните възможности и социалния статус и функция.
Автор