Категории
Нови книги
Култури и организации - трето преработено и допълнено издание
Култури и организации - трето преработено и допълнено издание
35.00 лв.
Информация
Хеерт Хофстеде е международно признат учен с разработването на първия емпиричен модел на „измеренията“ на националната култура, поставяйки основите на нова парадигма за отчитане на културните елементи в международната икономика, комуникации и сътрудничество. По-късно разработва и модел на организационните култури. Почетен професор е по организационна антропология и международен маркетинг в Университета в Маастрихт в Холандия. Днес е старши партньор в Института за изследване на международното сътрудничество към Тилбюрхския университет и е външен партньор на Центъра за икономически изследвания. От 1993 до 2000 г. е почетен професор на Университета на Хонконг. Д-р Хофстеде е член на Академията по мениджмънт на САЩ, има почетни докторати от университетите в Нейенроде (Холандия), София (България), Атина (Гърция) и Гьотеборг (Швеция). Изнасял е лекции в университети, институти и корпорации по целия свят и е работил като консултант на национални и международни бизнес и правителствени организации, включително Световната банка, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Азиатската организация по производителността и Комисията на Европейския съюз. Има докторат по социална психология от Университета на Хронинген, Холандия. Книгите на Хофстеде са преведени на осемнадесет езика, а статиите му са публикувани в списания в Европа, Азия и Северна Америка. Той е сред петдесетте най-често цитирани автори в Social Science Citation Index – един от малцината неамериканци там.
Изследване на културата
Култури и организации
Култури и организации - трето преработено и допълнено издание
Автор