Категории
Нови книги
Бащата на нещата
Бащата на нещата
9.00 лв.
Информация
Михаил Минков преподава Междукултурни различия и Организационно поведение във Висше Училище Международен Колеж, София, който работи по програми на Портсмътския университет. Той е ученик на Хеерт Хофстеде, холандския основоположник на статистическия подход към съвременната културна антропология, и понастоящем негов сътрудник и съавтор (заедно с още двама изследователи) на най-новата версия на Values Survey Мodule - изследователски проект за измерване на културни различия. Минков е също официален рецензент на статии в Journal of Cross-Cultural Psychology – едно от най-престижните списания в света в психологията и социалните науки.
От юношеските си години Михаил Минков посещава, живее, учи и работи в различни културни среди: първо във Френския лицей "Ла Марса" в Тунис, а по-късно на Ферьорските острови (Дания), в Норвегия, Великобритания, САЩ и Словения. Получил е магистърска степен по английски език и литература от Софийския университет, а понастоящем е докторант към Катедра „Скандинавистика“. Публикувал е множество статии в областта на езиците, културата и управленските науки, издадени в България, Белгия, Словения, Великобритания и САЩ. Той е първият и единствен преводач от староисландски на български (саги, разкази и поеми, издадени от „Народна култура“ и „Хемус“), от староанглийски на френски (поеми, издадени от Университета в Льовен, Белгия), а също и единственият автор на граматика на ромския език в Западна България (публикувана в САЩ).
През 2007 г. Издателство „Класика и Стил“ публикува книгата на Михаил Минков What Makes Us Different and Similar; A New Interpretation of the World Values Survey, в която авторът говори за нови културни измерения, неизвестни досега в науката. Книгата получава бързо признание във водещите академични кръгове в света. Списание International Journal of Cross-Cultural Management назначи Питър Смит – един от най-известните изследователи в областта на междукултурните различия – за рецензент на книгата и одобри за издаване положителната му рецензия. Списание Cross Cultural Research публикува статия на Минков, в която се доказва връзката между гордост и нисък образователен успех (описана в настоящата книга), а Хеерт Хофстеде прие новите културни измерения на Минков и ги включи в новия Values Survey Module, който понастоящем съдържа въпроси за седем измерения – петте класически измерения на Хофстеде плюс двете нови на Минков.
"Европейци сме ний, ама ..."
What Makes Us Different and Similar
Защо сме различни
19 Октомври

Питър Дракър
предлага да помислим ДНЕС за:

Да преминеш отвъд капитализма
Вярвам, че е социално и морално непростимо мениджъри да прибират огромни печалби за себе си, а да уволняват работници.
Автор