Категории
Нови книги
Култури и организации - трето преработено и допълнено издание
Култури и организации - трето преработено и допълнено издание
35.00 лв.
Информация
Д-р Георги Маноилов притежава магистърска степен по Информатика и телекомуникации от ТУ – София и магистърска степен по Администрация и управление от Университета в Нант – Франция. Директор „Продукти и услуги“ в консултантска къща „Имбилити“, където участва в различни проекти за разработване и внедряване на модели за стратегическо управление и управление на бизнес процесите в организацията. Защитил е дисертация в Института по паралелна обработка на информацията към БАН на тема „Подобряване на ефективността и приоритизиране на инвестициите в информационните технологии“.
Шест стъпки към устойчива ефективност
Автор