Категории
Нови книги
#PERSONA_SATYRICONA
#PERSONA_SATYRICONA
37.00 лв.
Информация
Духът на лидера
Екипите, които успяват
Лидерството в един променен свят
Наемане и задържане на най-добрите хора
Оценка на изпълнението на служителите
Пътеводител на икономическите показатели
Управление на проекти
Стратегия
Коучинг и менторство
Как да вземаме по-умни решения
Стратегическото обновление
Формирането на лидерите
Управление на таланта
Мислители в бизнеса и гиганти в мениджмънта
Управление на веригата за снабдяване
Високоефективната организация
Ръководство за система от знания за управление на проекти
Мегапромяна
Доверието върши работа!
Преговори и решаване на конфликти
Автор