Категории
Нови книги
Култури и организации - трето преработено и допълнено издание
Култури и организации - трето преработено и допълнено издание
35.00 лв.
Информация
Питър Ф. Дракър е роден през 1909 г. във Виена. Получава образованието си в Австрия и Англия. От 1929 г. работи като чуждестранен вестникарски кореспондент и икономист в международна банка в Лондон. През 1937 г. се установява в САЩ и започва работа като икономист на група британски банки и застрахователни компании, а по-късно като консултант по мениджмънт на някои от най-големите компании в страната, както и на водещи чужди фирми.
Забележителна е кариерата на Дракър като преподавател – първо като професор по политика и философия във Вашингтон колидж, а повече от 25 години като професор по мениджмънт в Бизнес факултета на Нюйоркския университет. От 1971 г. е почетен професор в Клермонт колидж в Калифорния.
Името на Дракър е синоним на мениджмънт. Неговите пророчески трудове в областта на политиката, икономиката и обществените науки обхващат повече от 60 години от човешката история.
Мениджмънт предизвикателствата през XXI век
Мениджмънт: задачи, отговорности, практики
Мениджмънтът в следващото общество
Ефективният ръководител
Ефективното управление
Иновации и предприемачество
Подбрано от Дракър
Практика на мениджмънта
Дракър за всеки ден
Автор