Категории
Нови книги
Адмиралът на султан Мехмед II
Адмиралът на султан Мехмед II
18.00 лв.
Информация
Той е главен изпълнителен директор на Integral Perspectives Grouр – международна мрежа от вдъхновени от невролингвистичното програмиране
/НЛП/ компании.
Дипломира се през 1990 г. като инженер-икономист със специалност "Kомпютърни науки". През 1992 г. получава магистърска степен по изкуствен интелект, направление когнитивни науки от Университета в Льовен, Белгия. От 1992 г. Патрик е ангажиран с областта на НЛП. Някои от по-важните му дейности в тази сфера включват обучение на инструктори по НЛП и разработване на интернет страница Merl's World on NLP.
През 1997 г. основава Acknowledge – собствената му консултантска компания. Специализира в приложението на принципите на невролингвистиката в областта на човешките ресурси. Разработил е поредица от стандартни курсови материали за оказване помощ на участниците за повишаване на емоционалната им интелигентност. Консултантският и инструкторски опит на Acknowledge, използван в комбинация с ускореното темпо на промяна в този “странен” свят, водят до развитието на jobEQ. сom – компания, насочена към подобряване на човешките ресурси като набиране, наставничество и обучение в епохата на интернет.
7 стъпки към емоционална интелигентност
Автор