Категории
Нови книги
ИЗХОД от Лабиринта
ИЗХОД от Лабиринта
10.00 лв.
Информация
Той е титуляр на катедра Margaret Elliot Tracey и преподава организация и мениджмънт в University of Michigan. Научните му интереси са съсредоточени върху проблематиката на организационните изменения и ефективност. Автор е на четиринадесет книги.
Диагностика и промяна на организационната култура
Автор