Категории
Нови книги
Култури и организации - трето преработено и допълнено издание
Култури и организации - трето преработено и допълнено издание
35.00 лв.
Информация
Маргарет К. Джейкъб е професор по история на науката в Калифорнийския университет, Лос Анжелис. Издала е Scientific Culture and the Making of the Industrial West (Oxford University Press, 1997) – Научна култура и създаване на индустриалния Запад; The Radical Enlightenment: Pantbeists, Freemasons and Republicans (1981) – Радикалното Просвещение: пантеисти, масони и републиканци; и The Newtonians and the English Revolution (1976) – Нютоновите апологети и Английската революция.
Просвещение на живо
Автор