Категории
Нови книги
ИЗХОД от Лабиринта
ИЗХОД от Лабиринта
10.00 лв.
Информация
Никола Григоров е известен български професор по вътрешни болести и гастроентерология. Професионалната му кариера преминава през всички нива на практичната медицина – от селски здравен участък до реномирани университетски клиники. Той реално въвежда и утвърждава коремната ехография и всички нейни направления у нас. Професорът е експерт, учител и учен. Има определена професионална насоченост към чернодробните болести, а връзката алкохол – черен дроб взема особено място в ежедневието му на лечител и изследовател. Срещите с алкохола в пъстрата му лекарска практика и променените човешки съдби са теми на интересни и вълнуващи разкази: тъжни, загадъчни, назидателни, смешни, весели, поучителни, с неизвестен край. Само лош ли е алкохолът или има място и за добра репутация? Авторът съчетава компетентна медицинска информация с адекватен художествен разказ. Той не пропуска да покаже отношението си към общество и порядки, към медицината като наука и изкуство, към сложната и емоционална връзка лекар - пациент в контекста на етиката и морала, от една страна, и благодарността - от друга.
Лицата на алкохола
Автор