Категории
Нови книги
ИЗХОД от Лабиринта
ИЗХОД от Лабиринта
10.00 лв.
Информация
Соня Карабельова е професор в специалност „Психология”, Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Като учен, експерт и консултант в областта на управлението на човешките ресурси, подбора, обучението и кариерното развитие участва в национални и международни научноизследователски проекти. Автор и съавтор е на три книги и множество студии, статии и доклади. Соня Карабельова е съставител и редактор на Христоматия по управление на човешките ресурси. Работи и като консултант за различни български и международни компании.
Управление и развитие на човешкия потенциал
Ценности и културни практики в България
Избор на кариера
Автор