Категории
Нови книги
Култури и организации - трето преработено и допълнено издание
Култури и организации - трето преработено и допълнено издание
35.00 лв.
Информация
Линда Гратън е професор в London Business School и основател на Hot Spots Movеment.
През 2007 г. The Times я класира в Тор 20 на бизнес мислителите в света, а през 2008 г. The Financial Times я включва в своята класация на най-добрите бизнес мислители на десетилетието. The Human Resources Magazine’s я поставя на второ място в класацията HR Top 100.
След обучението си по психология тя подготвя и защитава докторска дисертация по темата "Йерархия на потребностите на Маслоу", което й помага да разбере източниците на мотивация на хората в организациите и факторите, които въздействат върху нея. Това несъмнено съдейства за уточняване позициите й като хуманистичен психолог.
В продължение на пет години работи в Бритиш Еъруейз като щатен психолог.
След това продължава своята кариера в "РА Консултинг груп" и ръководи новосформиран екип за изготвяне на стратегии за човешките ресурси и разработва заедно с колегите си подход към стратегиите с такива бизнес инструменти като матрицата на риска и анализ на силите.
По-късно започва преподавателска и изследователска работа в London Business School, където води магистърска програма по бизнес администрация. Заедно с колегата си Сумантра Гошал преподава и в "Глобал Бизнес Кънсортиъм" и ръководи програмата за изследване на влиянието на силите на глобализацията, в която участват хора от цяла Азия, Южна Америка и Европа.
Написала е шест книги и много академични статии, сред които са: Beyond the best Practice /2010/; The Future of Work /2010/; Glow /2008/; 8 Ways to Build a Collaborative Team /2007/; Hot Spots: The Way to Manufacture genius in the Workplace/2007/; Жизнена стратегия /“Класика и Стил”, 2002 г./ и др.
Жизнена стратегия
Автор