Категории
Нови книги
Как да разбираме Майкъл Портър
Как да разбираме Майкъл Портър
20.00 лв.
Информация
Продължи

14 Декември: Единство на общносттаТрябва да съществува „единна култура” или поне „културен афинитет”.

Успешната диверсификация чрез придобиване, също както всички успешни диверсификации, изисква единство на общността. Два- та бизнеса трябва да имат съвместни пазари или технологии. Поняко- га обаче общият производствен процес също осигурява достатъчно единство на опита и познанията, както и общ език, за да сближи ком- паниите. Без такава общност диверсификацията, по-специално чрез придобиване, никога не проработва; само финансовите връзки не са достатъчни. Пример за това е голяма френска компания, която се изгражда, като придобива производители на луксозни стоки от всякакъв вид: вино и моден дизайн, много скъпи часовници и парфюми и ръчно произ- ведени обувки. Прилича на най-лошия вид конгломерат. На пръв поглед производителите нямат нищо общо. Но всички стоки се купуват от клиентите по една и съща причина, която, разбира се, не е удобство- то или цената. Хората ги купуват, защото им създават „положение”. Това, което е общо за всички придобивания на този успешен конгломе- рат, е стойността за клиента. Виното се продава по съвсем различен начин от високата мода. Но се купува по една и съща причина.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ: Уверете си при всяко придобиване, че има единна култура или афинитет между двата бизнеса.

Границите на мениджмънта
Успешното придобиване (Corpedia Online Program)
14 Декември

Питър Дракър
предлага да помислим ДНЕС за:

Единство на общността
Трябва да съществува „единна култура” или поне „културен афинитет”.
Автор
Промоция
Мениджмънтът в следващото общество
Мениджмънтът в следващото общество
18.00 лв.    13.50 лв.