Категории
Нови книги
ИЗЧЕЗВАЩАТА ПАМЕТ – Срещи по пътя
ИЗЧЕЗВАЩАТА ПАМЕТ – Срещи по пътя
39.00 лв.
Информация
Продължи

24 Септември: Информационните системи: Нито обективни, нито неутралниАктът на измерването променя както събитието, така и наблюдателя.

Във всеки социална ситуация, с която се занимаваме в компанията, актът на измерването не е нито обективен, нито неутрален. Той е субективен и по необходимост пристрастен. Така той променя както събитието, така и наблюдателя. Събитията в социалната ситуация придобиват стойност само поради факта, че са избрани за измерване. Фактът, че дадено явление е избрано, за да бъде „измерено,” е сигнал, че то се счита за важно. Информационните системи в една социална институция като бизнеса са целево детерминирани и ценностно детерминирани. Те не са „обективни”. По принуда те са морални. Информационните системи създават визия. Променят както събитията, които измерват, така и наблюдателя, който измерва. Те придават на събитията не само значение, но и стойност. Това означава, че основният въпрос не е „Как измерваме?”, а „Какво измерваме” чрез нашата информационна система?

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ: Запомнете, „Това, което измерваме, предопределя резултата”. Осигурете всяко измерване на представянето да се отнася до постигането на конкретна цел или ценност във вашата организация. В противен случай, можете да насочите погрешно вашата организация.

Мениджмънт: задачи, отговорности, практики
24 Септември

Питър Дракър
предлага да помислим ДНЕС за:

Информационните системи: Нито обективни, нито неутрални
Актът на измерването променя както събитието, така и наблюдателя.
Автор