Категории
Нови книги
Новият едноминутен мениджър
Новият едноминутен мениджър
10.00 лв.
Информация
Продължи

23 Юни: Самоуправляващите се общностиМениджмънтът навсякъде е склонен да отхвърли идеята за самоуправляващата се заводска общност и за отговорния служител, като „посегателство” върху прерогативите му.

От цялата ми работа върху мениджмънта и „анатомията на индустриалния ред”, разглеждам моята идея за самоуправляващата се заводска общност и за отговорния служител като най-важна и най-оригинална идея. Самоуправляващата се заводска общност е разбиране за мениджърската отговорност на индивидуалния служител, на работния екип, и както на групата служители за структурата на индивидуалната работа, за изпълнението на основните задачи и за мениджмънта на такива общностни дейности, като: разписанието на смените, извънработните задачи, индустриалната сигурност и преди всичко възнагражденията на служащите. Но мениджмънтът навсякъде е склонен да отхвърли идеята като „посегателство” върху прерогативите му. И профсъюзите са открито враждебни към тази идея: те са убедени, че се нуждаят от видим и разпознаваем „бос”, с когото да се борят като с враг. И пак това, което сме постигнали в тези области през Втората световна война, отива отвъд всичко, което провъзгласяваме сега като пробив, като например широко разгласените усилия да се замени поточната линия в някои Шведски автомобилни компании. Това наистина не стига до поточните линии, които бяха като стандарт на американската индустрия, да не говорим за отговорностите, които е поел рутинно работният екип в IBM – компания, която трудно може да се нарече „толерантна” към служителите.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ: Делегирайте отговорност на всички служители, след като се уверите, че са обучени да я поемат.

Приключенията на страничния наблюдател
23 Юни

Питър Дракър
предлага да помислим ДНЕС за:

Самоуправляващите се общности
Мениджмънтът навсякъде е склонен да отхвърли идеята за самоуправляващата се заводска общност и за отговорния служител, като „посегателство” върху прерогативите му.
Автор