Категории
Нови книги
ИЗЧЕЗВАЩАТА ПАМЕТ – Срещи по пътя
ИЗЧЕЗВАЩАТА ПАМЕТ – Срещи по пътя
39.00 лв.
Информация
Продължи

23 Септември: Информационни системи, контрол и мениджмънтВероятността дадено събитие да значимо е по-важна от самото събитие.

Ние бързо придобиваме големи възможности да създаваме информационни системи в бизнеса и другите социални институции, на базата на усъвършенстването на технологиите, особено в способността да обработваме и анализираме скоростно големи количества данни. Какво е влиянието на всичко това върху „контрола” и по-специално как усъвършенстваните информационни системи осигуряват по-добър контрол в мениджмънта? Защото при изпълнение на задачите на мениджъра информационните системи са само средство; целта е контролът. Когато работим с човешки същества в социални институции, информационните системи трябва да се превърнат в лична мотивация, която да води до по-добър контрол. За да стане информацията, придобита от информационните системи, основа за действие, е нужен превод на информацията към човека. Това наричаме възприятие. За да постигнем правилни реакции на социалните институции към дадена социална ситуация, трябва да отчетем „принципа на несигурността”. Затова е почти невъзможно да си представим предварително каква ще е реакцията на социалните институции на дадено решение, в дадена социална ситуация.
Така, постъпилата информация „печалбите падат” не е индикация с голяма степен на вероятност за решението „качвайте цените,” да не говорим с колко; както и постъпилата информация „продажбите падат” не е индикация за решението „намалете цените” и т.н. Следователно информацията за дадено социално събитие може и да не е значима за взимането на управленско решение. Или ако е значима, не е сигурно какво точно е значението ґ.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ: Преглеждайте внимателно всяка единица за измерване на представянето на вашата организация, която използвате, за да управлявате. Елиминирайте тези измервания, които не са значими за резултатите на организацията.

Мениджмънт: задачи, отговорности, практики
23 Септември

Питър Дракър
предлага да помислим ДНЕС за:

Информационни системи, контрол и мениджмънт
Вероятността дадено събитие да значимо е по-важна от самото събитие.
Автор