Категории
Нови книги
Хмутовете
Хмутовете
15.00 лв.
Информация
Продължи

15 Декември: Уважение към бизнеса и неговите ценностиПри придобиването трябва да има „органично съответствие”.

Н икое придобиване не работи, ако хората от придобиващата ком- пания нямат уважение към продукта, пазарите и клиентите на придобитата компания. Въпреки, че много фармацевтични компании са придобили козметични фирми, никоя не е постигнала успех с това. Фармаколозите и биохимиците са „сериозни” хора, загрижени за здра- вето. Клиентите на червила обаче нямат сериозно отношение към червилата. По същата причина малко телевизионни мрежи и други компании от развлекателната индустрия са направили успешни сдел- ки с издателите на книги, с които работят. Книгите не са „медия” и нито купувачите на книги, нито авторите – двата вида клиенти на издателя – не приличат на това, което рейтингът на Нилсен нарича „публика”. Рано или късно, по-скоро рано, бизнесът трябва да вземе ре- шение. Хората, които не уважават бизнеса или не се чувстват удобно в него, с неговите продукти и клиенти, неизбежно взимат погрешни решения.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ: Разгледайте придобиване, с което сте запознат. Имаше ли органично съответствие между двете компании? Всяка от компаниите уважаваше ли бизнеса на другата?”

Границите на мениджмънта
Успешното придобиване (Corpedia Online Program)
15 Декември

Питър Дракър
предлага да помислим ДНЕС за:

Уважение към бизнеса и неговите ценности
При придобиването трябва да има „органично съответствие”.
Автор
Промоция
Мениджмънт предизвикателствата през XXI век
Мениджмънт предизвикателствата през XXI век
15.00 лв.    11.25 лв.