Категории
Нови книги
Вчера
Вчера
15.00 лв.
Информация
Продължи

26 Септември: Информационни системи за неизмеримите явленияБалансът между измеримо и неизмеримо е централен и постоянен проблем на мениджмънта.

Бизнесът, както всяка друга институция, има важни резултати, които не могат да се измерят. Всеки опитен мениджър познава компании, или индустрии, които са обречени на изчезване, защото не могат да привлекат и задържат способни хора. Всеки опитен мениджър знае също, че това е по-важен факт за дадена компания, или индустрия отколкото който и да е официaлен отчет за печалбата. Самият отчет обаче също не може ясно да се „квантифицира”. Той не е „нематериален”; точно обратното, той е „материален,” но е неизмерим. А измеримите резултати няма да се появят за едно цяло десетилетие.
Следователно балансът между измеримо и неизмеримо е централен и постоянен проблем на мениджмънта и истинската област, в която трябва да се взимат решенията. Измервания, които не изразят предположения за неизмеримото, заблуждават. Те дават погрешна информация. Но колкото повече квантифицираме истински измеримите области, толкова по-голямо е изкушението да обхванем и другите. Заедно с това идва опасността, че което изглежда като по-добър контрол чрез информационните системи всъщност ознaчава по-малък контрол, ако не и бизнес, изцяло лишен от контрол.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ: Избройте едновременно измерими и неизмерими променливи, които са важни за постигане на целите на вашата организация. Разработете количествени оценки за тези променливи, които могат да ги измерват, както и качествени оценки за онези важни променливи, които са от качествен характер.

Мениджмънт: задачи, отговорности, практики
26 Септември

Питър Дракър
предлага да помислим ДНЕС за:

Информационни системи за неизмеримите явления
Балансът между измеримо и неизмеримо е централен и постоянен проблем на мениджмънта.
Автор