Категории
Нови книги
Арменски легенди и поеми
Арменски легенди и поеми
15.00 лв.
Информация
Продължи

25 Юни: Човешкото достойнство и статусътВероятно най-важната работа на модерната корпорация е да намери синтеза между справедливостта и достойнството, между равните възможности и социалния статус и функция.

Модерната корпорация, като рожба на частната икономика без намеса на държавата, и като продукт на пазарното общество, се базира на убеждение, чиято най-голяма слабост е неспособността да се види нуждата от статус и функция на индивида в обществото. Отказвайки да се обвърже с неуспелите, които са мнозинство, пазарното общество е истинска рожба на калвинизма, който също отказва да се обвърже с онеправданото мнозинство. Следвайки английския философ Хърбърт Спенсър, това убеждение е изразено по-скоро с разбирането на дарвинизма за „оцеляването на най-приспособимите,” отколкото с теологичното схващане за проблема. Това разбиране подчертава факта, че философията на пазарната икономика разглежда неуспелите в обществото като „отхвърлени от Бога”. Да се покаже милосърдие към тях се разглежда като прегрешение, насочено срещу волята на Господ. Можем да се противопоставим на социалния статус и функция на икономически неуспелите хора само ако отхвърлим тезата, че липсата на икономически успех е: а) вина на самия индивид и б) сигурен знак за неговата непотребност като личност и гражданин.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ: Осигурете достойнство за всички, с които работите, просто защото те са човешки същества.

Концепция за корпорацията
25 Юни

Питър Дракър
предлага да помислим ДНЕС за:

Човешкото достойнство и статусът
Вероятно най-важната работа на модерната корпорация е да намери синтеза между справедливостта и достойнството, между равните възможности и социалния статус и функция.
Автор