Категории
Нови книги
Алманах-пътеводител на Пловдив и околностите му
Алманах-пътеводител на Пловдив и околностите му
14.00 лв.
Информация
Продължи

20 Юли: Новото знаниеВ теорията и практиката на иновацията и предприемачеството блестящата иновативна идея е само притурка.

Новото знание е най-малко надеждният или предвидим източник на успешна иновация. При цялата видимост, блясък и важност на иновацията – продукт на науката, фактически на нея не може да се разчита. Иновацията, базирана на знание, извървява най-дългия път от всички иновации. Първо, има голям период от време между появата на новото знание и приложимостта му в технологията. След това има друг дълъг период, преди новата технология да се превърне в продукти, процеси или услуги на пазара.
Въвеждането на иновацията създава въодушевление и привлича много конкуренти, което означава, че иноваторът трябва да действа много бързо. Той може да не получи втори шанс. Даже и най-успешните иноватори почти незабавно си намират нежелана компания и трябва да са готови да се отърват от нея. Например Apple Computer изобретяват персоналния компютър. IBM успява да постигне пазарно предимство пред Apple чрез творчески имитации. Apple не успява да поддържа лидерската си позиция и се превръща в играч само в своята ниша, защото не съумява да предвиди и да отвърне на конкуренцията, пред която се изправя. В теорията и практиката на иновациите и предприемачеството блестящата идея на иновацията е само притурка. Но тя трябва да се цени и възнагради. Тя е качество, от което обществото се нуждае: тя е инициатива, амбиция и изобретателност.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ: Вие и вашата организация изобретатели ли сте или сте имитатори? Ако сте първото, предскажете конкуренцията, която вашето успешно откритие ще предизвика, и планирайте да отговорите на тази конкуренция.

Иновации и предприемачество
Направляване на промяната (Corpedia Online Program)
20 Юли

Питър Дракър
предлага да помислим ДНЕС за:

Новото знание
В теорията и практиката на иновацията и предприемачеството блестящата иновативна идея е само притурка.
Автор