Категории
Нови книги
Големите въпроси – Физика
Големите въпроси – Физика
18.00 лв.
Информация
Продължи

16 Октомври: Легитимната власт в обществотоНикое общество не може да функционира като такова, ако решаващата социална власт не е легитимна.

Легитимната власт произтича от основните убеждения на обществото, отнасящи се до природата на човека и до реализацията, върху които лежат социалният статус и функция на индивида. Действително легитимната власт може да се определи като управление, което намира оправдание в общите нрави на обществото. Във всяко общество обаче има много власти, които нямат нищо общо с тези принципи, и институции, които не са отдадени на реализацията им. С други думи, винаги има много „несвободни” институции в свободното общество, неравенства в обществото на равенството и грешници сред светците. Но доколкото решаващата социална власт, наричана управление, се базира на стремежа към свобода, равенство или морал и се упражнява от институции, създадени за изпълнението на тези цели, дотолкова обществото може да функционира като свободно, основано на равенство и морални ценности. Така институционалната структура е тази на легитимната власт.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ: Мислете за проблема за създаване на легитимна власт в Ирак след падането на Садам Хюсеин. Какви „несвободни” институции на практика остават? Какви неравенства се запазват, след като се установи легитимна власт?

Бъдещето на индустриалния човек
16 Октомври

Питър Дракър
предлага да помислим ДНЕС за:

Легитимната власт в обществото
Никое общество не може да функционира като такова, ако решаващата социална власт не е легитимна.
Автор