Категории
Нови книги
Големите въпроси – Физика
Големите въпроси – Физика
18.00 лв.
Информация
Продължи

15 Октомври: Мястото на отговорността за решениетоМениджърите трябва да бъдат достатъчно високо, за да имат необходимия авторитет за взимане на решения, и достатъчно ниско, за да получават подробна информация.

Има четири основни характеристики, които определят природата на всяко бизнес решение. Първо, степента на бъдещност на решението. Колко далеч в бъдещето решението ангажира компанията? Вторият критерий е въздействието на решението върху другите функции, области и върху бизнеса като цяло. Характерът на решението също се определя от много качествени фактори, които влизат в него: основните принципи на поведение, етичните ценности, социалните и политически убеждения и т.н. И накрая, решенията могат да се класифицират според това, дали са периодично повтарящи се, или редки, т.е. уникални.
Решението винаги трябва да се взима на най-ниско ниво и колкото се може по-близо до сцената на действие. Решението обаче е нужно всякога да се прави на ниво, осигуряващо всички засегнати дейности и цели да се взимат под внимание. Първото правило ни казва колко надолу трябва да се взима решението. Второто, колко надолу решението може да се взема, както и кои мениджъри трябва да участват в решението и кои да са информирани за него. Двете заедно ни посочват къде трябва да е мястото на взимане на решението.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ: Доведете взимането на решение колкото е възможно по-близо до сцената на действието. Но запомнете: колкото по-дълго решението ангажира организацията и колкото пошироко е въздействието му върху функциите, толкова по-голям брой качествени фактори са ангажирани, и накрая колкото по-рядко се взима решението, толкова по-високо в организацията се решава то.

Мениджмънт: задачи, отговорности, практики
15 Октомври

Питър Дракър
предлага да помислим ДНЕС за:

Мястото на отговорността за решението
Мениджърите трябва да бъдат достатъчно високо, за да имат необходимия авторитет за взимане на решения, и достатъчно ниско, за да получават подробна информация.
Автор