Категории
Нови книги
Хмутовете
Хмутовете
15.00 лв.
Информация
Продължи

21 Ноември: Федералната децентрализация: силни страниСилната страна на федералния принцип е, че само той от всички други принципи на организацията подготвя и тества хората за отговорностите на топмениджмънта на ранен етап.

При „федералната децентрализация” компанията се организира в няколко автономни бизнеси. Всяка единица е отговорна за собственото си представяне, резултати и принос към компанията. Всяка единица има собствен мениджмънт, който на свой ред управлява собствения „автономен бизнес”. Във федералната организационна структура всеки мениджър е достатъчно близо до бизнес изпълнението и бизнес резултатите, така че да се фокусира върху тях. Така федералните принципи ни позволяват да разделим големите и сложни организации в няколко бизнеси, които са достатъчно малки и опростени, за да знаят мениджърите какво правят и да могат да ги направляват към представяне на цялото, вместо да са заложници на собствената си работа, усилия и умения. Тъй като мениджмънтът според целите и самоконтролът са ефективни, броят на хората или единиците, управлявани от един мениджър, вече не е ограничен от обхвата на контрола; той е ограничен само от по-широкия обхват на мениджърската отговорност. Голямата сила на федералния принцип следователно е в развитието на мениджъра. Това прави използването на принципа преференциално.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТИЕ: Дайте на хората максимум отговорност, като ги организирате според федералния принцип. Станете организация, която отговаря за много хора.

Мениджмънт: задачи, отговорности, практики
21 Ноември

Питър Дракър
предлага да помислим ДНЕС за:

Федералната децентрализация: силни страни
Силната страна на федералния принцип е, че само той от всички други принципи на организацията подготвя и тества хората за отговорностите на топмениджмънта на ранен етап.
Автор