Категории
Нови книги
Асеневци - Asen Dynasty
Асеневци - Asen Dynasty
15.00 лв.
Информация
Продължи

20 Март: Карта за отбелязване на резултата на мениджъритеНещата, на които държат защитниците на „проверката в мениджмънта” – интегритет и творчество например, – е по-добре да се оставят за писателите.

Крайният резултат се измерва повече в бизнес представянето, отколкото в представянето на мениджмънта. А представя- нето на бизнеса днес е до голяма степен резултат от представянето на мениджмънта в миналото. Представянето на мениджмънта, следователно означава да се измерва добрата работа на мениджъра в подготовката на днешния бизнес за бъдещите предизвикателства. Бъдещето на бизнеса до голяма степен зависи от представянето на настоящия мениджмънт в четири области:
  • Представяне при натрупването на капитала: Трябва да се измери възвращаемостта от инвестициите спрямо очакванията.
  • Представяне при взимане на решения: Нито очакваното за представянето на служителите, нито начинът, по който вършат работата си, не са неизмерими. И двете могат да се преценят лесно.
  • Представяне при иновациите: Резултатите от проучванията могат да се оценят, а след това да се сравнят с обещанията и очакванията, когато са стартирали усилията за проучването.
  • Стратегии срещу представяне: Дали нещата, които се очакват от стратегията, се случват? И дали поставените цели са правилните в светлината на фактическото развитие? Дали са постигнати?


ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ: Извършете за себе си одит на мениджмънта си и на хората, които докладват пряко на вас. Критериите трябва да включват, дали взимате добри решения за хората, дали имате иновативни идеи и дали стратегическите ви очаквания се случват.

Мениджмънтът в турбулентни времена
20 Март

Питър Дракър
предлага да помислим ДНЕС за:

Карта за отбелязване на резултата на мениджърите
Нещата, на които държат защитниците на „проверката в мениджмънта” – интегритет и творчество например, – е по-добре да се оставят за писателите.
Автор