Категории
Нови книги
Илюстрован джобен пътеводител на София
Илюстрован джобен пътеводител на София
9.00 лв.
Информация
Продължи

18 Март: Моралът и печалбитеИма ли достатъчна печалба?

„Иноваторът” на Джоузеф Шумпетер, с неговото „творческо разрушение”, е единствената теория досега, която обяснява т.нар. „печалба”. Класическите икономисти знаят много добре, че тяхната теория не дава логично обяснение на печалбата. Действително в балансираната икономиката на равновесието в затворената икономическа система няма място, оправдание или обяснение за печалбата. Ако печалба обаче са действителните разходи и особено ако печалбата е единствения начин за запазване на работните места и създаването на нови, капитализмът става отново морална система.
Слабостта на моралните основания на стимулите за печалба позволява на Карл Маркс да осъди веднага капитализма като порочен и неморален и да потвърди „научно”, че капитализмът не служи на обществото. Щом обаче се премахне аксиомата за непроменящата се, самодостатъчна затворена икономика, т. нар. печалба вече не е нещо неморално. Тя става морален императив. Въпросът вече не е: „Как да се структурира икономиката, за да се минимизира ограбването на нефункционалния излишък, наречен печалба, който трябва да се даде на капиталиста, за да поддържа икономиката действаща?” Въпросът, който се задава в икономическата теория на Шумпетер, е винаги: „Има ли достатъчна печалба?” Има ли адекватно натрупване на капитал, което да подсигури разходите за бъдещето, разходите за оставане в бизнеса, разходите за „творческо разрушение на старото”?

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ: Проверете дали имате достатъчна печалба, за да покриете разходите за натрупване на капитал и осигуряване на иновации. Ако нямате, какво ще направите по въпроса?

Екологичната визия
18 Март

Питър Дракър
предлага да помислим ДНЕС за:

Моралът и печалбите
Има ли достатъчна печалба?
Автор