Категории
Нови книги
Как да разбираме Майкъл Портър
Как да разбираме Майкъл Портър
20.00 лв.
Информация
Продължи

11 Декември: Шест правила за успешно придобиванеПридобиванията трябва да бъдат успешни, но в действителност само някои от тях са.

Придобиването трябва да бъде успешно, но за съжаление само някои са такива на практика. Причината за това слабо представяне е винаги една и съща: пренебрегване на добре известните и тествани правила за успешно придобиване. Шестте правила за успешно придобиване са:
  1. Успешното придобиване трябва да се базира върху бизнес стратегия, а не върху финансова стратегия.
  2. Успешното придобиване трябва да се базира върху това, което придобиващият допринася за придобиването.
  3. Двата субекта трябва да споделят общ интерес, като пазари, технологии или ключови компетентности.
  4. Придобиващият трябва да уважава бизнеса, продуктите и клиентите на придобитата компания, както и ценностите й.
  5. Придобиващият трябва да бъде подготвен да осигури топ мениджмънт на придобития бизнес в кратък период от време, не повече от една година.
  6. 6. Успешното придобиване трябва бързо да създаде видими възможности за напредък, както за хората от придобиващия бизнес, така и за тези от придобития.


ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ: Оценете перспективите за три придобивания според шестте правила. Кое правило бихте препоръчали, в отговор на търсенията на вашата организация?

Мениджмънт предизвикателствата през XXI век
От информация към информационна грамотност (Corpedia Online Program)
11 Декември

Питър Дракър
предлага да помислим ДНЕС за:

Шест правила за успешно придобиване
Придобиванията трябва да бъдат успешни, но в действителност само някои от тях са.
Автор
Промоция
Дракър за всеки ден
Дракър за всеки ден
27.00 лв.    20.25 лв.