Категории
Нови книги
Илюстрован джобен пътеводител на София
Илюстрован джобен пътеводител на София
9.00 лв.
Информация
Продължи

22 Март: Интернет технологията и образованиетоМедиите контролират не само как се комуникира, но и какво се комуникира.

В здравеопазването информационните технологии вече имат огромно въздействие. В образованието въздействието ще бъде още по-голямо. Все пак опитите редовните образователни курсове да се вкарат в интернет са погрешни. Но маршал МакЛуан е прав. Медиите контролират не само как се комуникира, но и какво се комуникира. В мрежата трябва да се работи по друг начин.
Трябва да преструктурирате всичко. На първо място трябва да задържите вниманието на учащите. Всеки добър учител има радарна система за следене на реакциите на класа, но онлайн това отсъства. Второ, трябва да позволите на учащите да правят онлайн това, което вършат по време на занятието в колежа, като минават напред и назад по материала. Така, онлайн вие трябва да комбинирате качеството на четивата с последователността и течението на курса. Преди всичко трябва да ги поставите в контекста на обучението. В колежа се осигурява контекст. При онлайн курса вие учите в къщи, като онлайн курсът трябва да подсигури основата, контекста и референциите.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ: Помислете за онлайн услугите във вашата организация, от обучение по интернет, до постигане на съгласие по здравни услуги. Попитайте няколко служители, ползващи тези услуги, дали са удовлетворени от тях. Съвет: Ползвайте слушалки.

Мениджмънтът в следващото общество
22 Март

Питър Дракър
предлага да помислим ДНЕС за:

Интернет технологията и образованието
Медиите контролират не само как се комуникира, но и какво се комуникира.
Автор