Категории
Нови книги
Алманах-пътеводител на Пловдив и околностите му
Алманах-пътеводител на Пловдив и околностите му
14.00 лв.
Информация
Продължи

24 Юни: Цивилизоване на градаСамо социалният сектор може да създаде това, от което се нуждаем сега – общности за гражданите.

Цивилизоването на града все повече става върховен приоритет на всички страни – и особено на развитите страни, като Съедине- ните щати, Обединеното кралство и Япония. Нито правителството, нито бизнесът могат да осигурят на новите общности това, от което всеки голям град в света се нуждае. Това трябва да бъде задача на неправителствените и нестопански организации с идеална цел. Само социалният сектор може да създаде това, от което се нуждаем сега, общности за гражданите – и по-специално за високообразованите знаещи специалисти, които доминират в развитите общества. Една от причините е, че само организациите с идеална цел могат да осигурят огромното разнообразие от общности, от които се нуждаем – от църквите до професионалните асоциации, от организациите, грижещи се за бездомните, до клубовете на здравето… .
Организациите с идеална цел са също единствените, които могат да удовлетворят на второ място нуждата от ефективни общности, от ефективно гражданско общество. Двадесети век е свидетел на експлозивния растеж както на правителството, така и на бизнеса – по-специално в развитите страни. Това, от което се нуждае двадесет и първи век, е преди всичко експлозивен растеж на организациите с идеална цел в социалния сектор при изграждането на общности в новодоминиращата социална среда, т.е. града.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ: Помислете как вашата любима организация с идеална цел може да помогне за създаване на нови общности в градовете.

Мениджмънтът в следващото общество
24 Юни

Питър Дракър
предлага да помислим ДНЕС за:

Цивилизоване на града
Само социалният сектор може да създаде това, от което се нуждаем сега – общности за гражданите.
Автор