Категории
Нови книги
Новият едноминутен мениджър
Новият едноминутен мениджър
10.00 лв.
Информация
Продължи

29 Юни: Социалният секторБюрокрацията не иска да признае, че организациите с идеална цел успяват там, където правителствата се провалят.

Истинският отговор на въпроса „Кой се грижи за социалните предизвикателства в обществото на знанието?” не е нито „правителството”, нито „работодателските организации”. Това е отделен и нов социален сектор. Правителството е доказало, че е некомпетентно да разрешава социални проблеми. Неправителствените организации не изразходват много, но имат резултати, докато правителството изразходва много за провалени дейности.
Вместо да използва федералната данъчна система, за да поощрят даренията за неправителствените организации, Агенцията за събиране на данъци (IRS) прави последователни стъпки, за да намали даренията за организациите с идеална цел. Всяко такова действие се представя като „запушване на данъчна дупка”. Реалната мотивация за тези действия е враждебността на бюрокрацията към организациите с идеална цел – не по-различна от враждебността на бюрокрацията в комунистическите страни към свободния пазар и частните предприятия. Успехът на организациите с идеална цел подкопава властта на бюрокрацията и отрича нейната идеология. Нещо по-лошо, бюрокрацият не може да приеме, че организациите с идеална цел успяват там, където правителствата се провалят. Ние се нуждаем следователно, от държавна политика, която да постави организациите с идеална цел на първа линия, за да се справят те със социалните проблеми.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ: Подкрепете неправителствените организации в техните усилия да се справят със социалните проблеми.

Мениджмънтът във време на голяма промяна
29 Юни

Питър Дракър
предлага да помислим ДНЕС за:

Социалният сектор
Бюрокрацията не иска да признае, че организациите с идеална цел успяват там, където правителствата се провалят.
Автор