Категории
Нови книги
Илюстрован джобен пътеводител на София
Илюстрован джобен пътеводител на София
9.00 лв.
Информация
Продължи

19 Април: Назначенията които се провалятВойникът има право на компетентно командване

Не съществува перфектно взимане на решения за назначаване. Успешният мениджър следва три основни правила. Първо, мени- джърът трябва да поеме отговорност за неуспешните назначения. Да се обвинява впоследствие онзи, който не се справя добре, е бягане от отговорност. Мениджърът е направил грешка, когато е избирал този конкретен човек. Но второ, мениджърът носи отговорност да отстрани хората, които не се представят добре. Некомпетентният или слаб изпълнител, когато бъде оставен сам с работата си, осъжда всички останали и деморализира цялата организация. Трето, само защото дадена личност не изпълнява добре работата си, не означава, че е лош служител и че компанията трябва да го освободи. Това само значи, че той е на погрешна длъжност. Четвърто, мениджърът трябва да се постарае да вземе правилните решения за хората на всяка позиция. Една организация зависи от способностите на индивидуалните си членове; така решенията, които се взимат, ще са правилни. И пето, новодошлите трябва да бъдат поставени на установени позиции, за които очакванията са известни и помощта е достъпна. Новите назначения трябва да се попълват с хора, чиито навици и поведение са добре известни и които вече са спечелили доверието и са надеждни.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ: Поемете отговорност за назначенията, които се провалят. Отстранявайте хората, които не се справят добре.

Мениджмънт на организацията с идеална цел
Решения за хората (Corpedia Online Program)
19 Април

Питър Дракър
предлага да помислим ДНЕС за:

Назначенията които се провалят
Войникът има право на компетентно командване
Автор