Категории
Нови книги
Алманах-пътеводител на Пловдив и околностите му
Алманах-пътеводител на Пловдив и околностите му
14.00 лв.
Информация
Продължи

20 Юни: Кога е необходимо регулиранеРабота на мениджмънта е да издаде правилните разпоредби.

Винаги трябва да се опитва да се елиминират вредните за бизнеса въздействия и те да се превърнат в бизнес възможности. Но в много случаи това не може да се направи. По-често премахването на вредното въздействие означава увеличаване на разходите. Тези излишни разходи се заплащат от всички. Те се превръщат в пречка пред конкурентното предимство, освен ако всички други в дадена индустрия също не са ги възприели. И това в повечето случаи може да се регулира чрез съответни разпоредби – чрез някаква форма на публична регулативна дейност.
Когато вредното въздействие не може да бъде елиминирано без увеличаване на разходите, става задължително за мениджмънта да мисли в перспектива и да разработи регулации, които могат да разрешат проблема с най-малки разходи и с най-голяма печалба за обществото и за бизнеса едновременно. И работа на мениджмънта е да изработи правилните разпоредби. Мениджмънтът – а не само бизнес мениджмънтът – е поел тази отговорност.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ: Кои вредни за бизнеса въздействия във вашата индустрия можете да превърнете във бизнес възможности, или ефективни разпоредби?

Мениджмънт: задачи, отговорности, практики
20 Юни

Питър Дракър
предлага да помислим ДНЕС за:

Кога е необходимо регулиране
Работа на мениджмънта е да издаде правилните разпоредби.
Автор