Категории
Нови книги
Вчера
Вчера
15.00 лв.
Информация
Продължи

22 Септември: Мениджърите в напреднала възрастНе позволявайте да се взимат решения от хора, които впоследствие няма да могат да избавят организацията от проблемите, които решенията създават.

Работодателят трябва да си изработи политика за мениджърите и професионалистите с високи звания, които са над шестдесетгодишна възраст. Правилото, което трябва категорично да се установи и твърдо да се приложи, е, че хората в началото на шестдесетте трябва да бъдат освободени от отговорни мениджърски решения, особено ако решенията могат да породят проблеми с години напред и няма да има никой наблизо, който да помогне. Възрастният мениджър трябва да работи самодтоятелно, а не да бъде „шеф”. Той трябва да се специализира и концентрира върху основния си принос, да съветва, да обучава, да набелязва стандарти и да разрешава конфликти, но не и да работи като „мениджър”. Японците имат така наречените „съветници” и те работят много ефективно, въпреки че са над осемдесетгодишна възраст.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЯ: Изработете политика на пенсиониране за старшите мениджъри. Уверете се, че тези мениджъри не взимат сами решения, чиито резултати ще се проявят след периода на заемане на длъжността им.

Границите на мениджмънта
22 Септември

Питър Дракър
предлага да помислим ДНЕС за:

Мениджърите в напреднала възраст
Не позволявайте да се взимат решения от хора, които впоследствие няма да могат да избавят организацията от проблемите, които решенията създават.
Автор