Категории
Нови книги
Кабалистичното дърво на живота
Кабалистичното дърво на живота
18.00 лв.
Информация
Начална страница - Мениджмънт
Визуализация: 31 до 40 (от 81 продукти) Страници: [<< предишна]   1  2  3  4  5 ...  [следваща >>] 
Мениджмънт на информацията
Мениджмънт на информацията
Информационната цивилизация и нейните специфични проявления в стратегиите и архитектурите на организациите, на информационните системи и на тяхното управление са същината на тази така талантливо и аргументирано написана книга. Мениджмънтът, разбиран като теория, технология и непосредствена практика, закономерен за съвременната информационна дейност, е представен конкретно и научнообосновано, което е белег и проява на високи интелектуални и професионални качества и способности на автора.
Проф. д-р Иван Тодоров

20.00 лв.

Следвай този път
Следвай този път
Какво е общото между най-великите организации в света? Те знаят, че най-ценният им капитал са техните служители и клиенти. Успешните компании са наясно с двата важни факта: хората първо са емоционални и едва след това рационални и затова служителите и клиентите трябва да бъдат емоционално ангажирани, за да достигне организацията пълния си потенциал.

18.00 лв.

Кризата на публичния мениджмънт
Кризата на публичния мениджмънт
Беше бедно, забранено, предначертано, спокойно и еднакво.
Стана меркантилно, всепозволено, истерично и много различно.
Отгоре и отдолу материя и актьори еднотипни, но в различни роли.

16.00 лв.

Екипите, които успяват
Екипите, които успяват
Мениджърите на всички нива се стремят да развиват ефективни екипи, като същевременно избягват капаните, които са толкова често срещани в ръководството им. Този безценен сборник от статии изследва екипната работа от различни ъгли, включително емоционалната интелигентност, творчеството и вземането на решения.

15.00 лв.

Сигурност и защита на информацията
Сигурност и защита на информацията
В този труд на проф. Цветан Семерджиев обект на обсъждане са информационната сигурност и защитата на информацията в автоматизираните информационни системи и компютърните мрежи.

20.00 лв.

Оценка на изпълнението на служителите
Оценка на изпълнението на служителите
Макар че често на атестирането се гледа с нежелание както от ръководителите, така и от подчинените, то е необходимо условие за подобряване на резултатите от изпълнението на работата.

15.00 лв.

Духът на лидера
Духът на лидера
Лидерството е глобална тема в съвременния свят. Хиляди книги – някои от които бестселъри – се опитват да анализират успешните лидерски стилове от Иисус до Буш-младши.

15.00 лв.

Стратегия
Стратегия
Изясняване на същността и съдържанието на понятията стратегия и стратегическо ръководство е винаги актуално, тъй като те са важна част от непрекъснато развиващото се социално управление. Потребност от поредно обсъждане възниква в края на ХХ век, когато Третата технологична революция доведе до глобална интеграция на информационното пространство и качествен преход в интелектуализацията на оръдията на труда и средствата за организирано насилие.

20.00 лв.

Управление на кризи
Управление на кризи
Всяка фирма или организация е подложена на криза. Кризата представлява промяна – внезапна или постоянна, – която поражда неотложен проблем, изискващ незабавна намеса за решаването му. За бизнеса криза е всяка ситуация с потенциал да предизвика внезапни и сериозни неблагоприятни последици върху служителите, върху репутацията или която може да го съсипе като цяло.

15.00 лв.

Едноминутен мениджър
Едноминутен мениджър
ОБЛЕКЧЕТЕ РАБОТАТА СИ, НАПРАВЕТЕ ЖИВОТА СИ ПО-ЛЕСЕН!
Изминаха много години, но аз все още разгръщам “Едноминутен мениджър”, за да опресня своята управленска техника. Не познавам друг толкова лесен и толкова полезен наръчник по мениджмънт - Чарлз Ли, президент на Verizon.

10.00 лв.
Визуализация: 31 до 40 (от 81 продукти) Страници: [<< предишна]   1  2  3  4  5 ...  [следваща >>] 
23 Септември

Питър Дракър
предлага да помислим ДНЕС за:

Информационни системи, контрол и мениджмънт
Вероятността дадено събитие да значимо е по-важна от самото събитие.
Автор