Категории
Нови книги
Самоуправление и Едноминутният мениджър
Самоуправление и Едноминутният мениджър
12.00 лв.
Информация
Начална страница - Мениджмънт
Визуализация: 31 до 40 (от 84 продукти) Страници: [<< предишна]   1  2  3  4  5 ...  [следваща >>] 
Публично управление
Публично управление
Монографията Публично управление обобщава проверените знания от науката за управление. Тя е посветена на сравнително нов клон от знанието – теорията на публичното управление, към който се проявява повишен интерес. Изследването е адресирано пряко към преподавателите и студентите от висшите учебни заведения, в които се обучават специалисти за нуждите на публичната администрация.

12.00 лв.

Създали успехи
Създали успехи
Тази книга е базирана на интервюта с повече от 200 значими личности по целия свят, успели в своята област, професия или общност. Те работят не само в държавни компании и на борсата, но също така и в частни организации с идеална и материална цел, специфични и образователни институции, правителствени агенции и общности. Тримата съавтори са страстно любопитни да узнаят кое прави хората трайно успели и кое прави някои организации изключителни. Резултатите са категорични – успелите хора не разчитат на разрешението на другите, за да преследват своята кауза.

18.00 лв.

Управление на проекти
Управление на проекти
Разработването на нов проект обикновено е свързан с ентусиазъм от страна на участниците, а те от своя страна са напълно убедени в неговата практическа полза. Но защо значителна част от големите проекти се провалят?!

15.00 лв.

Мениджмънт на информацията
Мениджмънт на информацията
Информационната цивилизация и нейните специфични проявления в стратегиите и архитектурите на организациите, на информационните системи и на тяхното управление са същината на тази така талантливо и аргументирано написана книга. Мениджмънтът, разбиран като теория, технология и непосредствена практика, закономерен за съвременната информационна дейност, е представен конкретно и научнообосновано, което е белег и проява на високи интелектуални и професионални качества и способности на автора.
Проф. д-р Иван Тодоров

20.00 лв.

Следвай този път
Следвай този път
Какво е общото между най-великите организации в света? Те знаят, че най-ценният им капитал са техните служители и клиенти. Успешните компании са наясно с двата важни факта: хората първо са емоционални и едва след това рационални и затова служителите и клиентите трябва да бъдат емоционално ангажирани, за да достигне организацията пълния си потенциал.

18.00 лв.

Кризата на публичния мениджмънт
Кризата на публичния мениджмънт
Беше бедно, забранено, предначертано, спокойно и еднакво.
Стана меркантилно, всепозволено, истерично и много различно.
Отгоре и отдолу материя и актьори еднотипни, но в различни роли.

16.00 лв.

Екипите, които успяват
Екипите, които успяват
Мениджърите на всички нива се стремят да развиват ефективни екипи, като същевременно избягват капаните, които са толкова често срещани в ръководството им. Този безценен сборник от статии изследва екипната работа от различни ъгли, включително емоционалната интелигентност, творчеството и вземането на решения.

15.00 лв.

Сигурност и защита на информацията
Сигурност и защита на информацията
В този труд на проф. Цветан Семерджиев обект на обсъждане са информационната сигурност и защитата на информацията в автоматизираните информационни системи и компютърните мрежи.

20.00 лв.

Оценка на изпълнението на служителите
Оценка на изпълнението на служителите
Макар че често на атестирането се гледа с нежелание както от ръководителите, така и от подчинените, то е необходимо условие за подобряване на резултатите от изпълнението на работата.

15.00 лв.

Духът на лидера
Духът на лидера
Лидерството е глобална тема в съвременния свят. Хиляди книги – някои от които бестселъри – се опитват да анализират успешните лидерски стилове от Иисус до Буш-младши.

15.00 лв.
Визуализация: 31 до 40 (от 84 продукти) Страници: [<< предишна]   1  2  3  4  5 ...  [следваща >>] 
Автор