Категории
Нови книги
Асеневци - Asen Dynasty
Асеневци - Asen Dynasty
15.00 лв.
Информация
Начална страница - Брифон
Визуализация: 11 до 20 (от 20 продукти) Страници: [<< предишна]   1  2 
Просвещение на живо
Просвещение на живо
„България е понесла повече, отколкото й се полагат, диктатори и абсолютисти. Предлагам тази книга като противоотрова с най-добри намерения.” Маргарет Джейкъб

В своето поразително проучване Маргарет Джейкъб твърди, че стотиците масонски ложи, основани в течение на осемнайсетия век в Европа, са сред най-важните анклави, култивирали съвременното гражданско общество. Във Франция, Нидерландия, Белгия и Британия те сътворяват нови форми на самоуправление в пределите на един микрокосмос, запълнен с конституции и закони, избори и представителни тела. Това е първата изчерпателна история на свободното зидарство през века на Просвещението, от корените на политическата философия и развитието на тази общност в Англия и Шотландия през седемнайсетия век до Френската революция. Наложително е да се обърне поглед към ложите в търсене на политическа съвременност. В техните рамки се размесва слово, едновременно гражданствено и просветно, в което стари думи като братство и равенство придобиват ново значение. Основана върху неизползвани по-рано архивни източници, книгата ще бъде ценно помагало за всеки курс, свързан със зараждането на съвремието в Европа или с културния мизансцен на Просвещението в континента.

25.00 лв.

Въведение в света на Кабала
Въведение в света на Кабала
Тази книга е въведение в Традицията. Тя описва нейния произход от позициите на Библия, митология и метафизика, за да изложи представи относно причините за възникване на Съществуването, каквито ги вижда еврейският мистицизъм.

18.00 лв.

Кабиюк. Ранносредновековен могилен комплекс
Кабиюк. Ранносредновековен могилен комплекс
„Могилният комплекс Кабиюк“ се намира на 6.5 км североизточно 30° от гр. Шумен (Североизточна България, обл. Шумен, общ. Шумен), в местността Дордюк, върху малко равно възвишение между Чеир дере и Мътнишка река. Състои се от четири могили, разположени в ъглите на правилен четириъгълник, ориентиран по посоките на света.

39.00 лв.

Българска езическа култура
Българска езическа култура
Независимо от немалкия брой автори и изследвания може да се каже, че липсва характеристика на българската култура от езическо време въз основа на всички групи източници. Тяхното обединяване позволява да се очертаят нейните основни дялове: материална, духовна, естетическа, обществена, стопанска. Това е основната задача на тази книга. Тя би могла да се нарече и етнография на българското езичество, ако тези дялове бяха представени с равностойни по количество и качество данни.

50.00 лв.

Художествения метал на българското ханство на Дунав (7-9 век)
Художествения метал на българското ханство на Дунав (7-9 век)
Публикуваната тук на немски и български език монография на Станислав Станилов представя на читателя една особена група находки: предмети от благородни и цветни метали, които дават един напълно нов поглед върху културните и историческите процеси на Долния Дунав. Много от представените находки произхождат от частни колекции, за които може да има различни мнения.

48.00 лв.

Златото на хан Кубрат
Златото на хан Кубрат
Ценителите на историческо четиво в България получават нова преводна книга – изследване на съкровището от село Малая Перешчепина в района на Полтава (Украйна), издадено за пръв път извън Русия. Негови автори са специалисти по археология и история на изкуството от Ермитажа в Санкт Петербург.

24.00 лв.

Другата археология
Другата археология
Това е книга за проблемите в отношенията между археологията и българското общество в началото на ХХI в. Лаская се от мисълта, че тя е първото по рода си слово, което коментира подобна тема. Мислите и примерите в нея обаче не предлагат готови решения, още по-малко внушения.

6.00 лв.

Апология на средновековието
Апология на средновековието
Тази книга е опит за разкриване на действителните постижения на европейското Средновековие в сферата на духовността, познанието, техниката и материалната култура. Тя е обективна преценка за една историческа епоха не само в широки европейски рамки, но и за нейното място в българското историческо развитие. Разкриването на присъствието на Българското средновековие в нашето съвремие е твърде убедително

8.50 лв.

Българската монархия през средните векове
Българската монархия през средните векове
От пръв поглед заглавието на книгата веднага предизвиква въпрос: Защо „монархия“?... В литературата има твърде много заглавия по темата, които я означават чрез други безлични термини - власт, владетел, или чрез титулатурата - хан, цар. Всички те обаче отразяват веднъж неопределен, а друг път съвсем конкретен статус, докато монарх като че ли събира, макар и донякъде на теория, всички означения на едноличната власт.

7.00 лв.

Славяните в първото царство
Славяните в първото царство
Първото царство на българите наистина е първата монархия в световната цивилизация, чиито суверен носи титлата цар. Тя е славянска транскрипция на латинското цезар и така, като че ли предопределя съдбата на българското ханство на Долния Дунав - да бъде наследено от славяноезично християнско царство. В тази книга накратко е описано онова, което в далечните превратни времена славяните внесли в общото битие. Написано е достатъчно достъпно, с желанието любознателният и непредубеден читател по-лесно да проникне в невинаги ясния свят на историческото ни наследство. Вярното разбиране на процесите и събитията в това наследство има едно неизбежно изискване - да обичаш Отечеството си, не защото е велико, а защото е твое.

6.50 лв.
Визуализация: 11 до 20 (от 20 продукти) Страници: [<< предишна]   1  2 
22 Март

Питър Дракър
предлага да помислим ДНЕС за:

Интернет технологията и образованието
Медиите контролират не само как се комуникира, но и какво се комуникира.
Автор