Категории
Нови книги
Бащата на нещата
Бащата на нещата
9.00 лв.
Информация
Начална страница - Брифон
Визуализация: 21 до 25 (от 25 продукти) Страници: [<< предишна]   1  2  3 
Златото на хан Кубрат
Златото на хан Кубрат
Ценителите на историческо четиво в България получават нова преводна книга – изследване на съкровището от село Малая Перешчепина в района на Полтава (Украйна), издадено за пръв път извън Русия. Негови автори са специалисти по археология и история на изкуството от Ермитажа в Санкт Петербург.

24.00 лв.

Другата археология
Другата археология
Това е книга за проблемите в отношенията между археологията и българското общество в началото на ХХI в. Лаская се от мисълта, че тя е първото по рода си слово, което коментира подобна тема. Мислите и примерите в нея обаче не предлагат готови решения, още по-малко внушения.

6.00 лв.

Апология на средновековието
Апология на средновековието
Тази книга е опит за разкриване на действителните постижения на европейското Средновековие в сферата на духовността, познанието, техниката и материалната култура. Тя е обективна преценка за една историческа епоха не само в широки европейски рамки, но и за нейното място в българското историческо развитие. Разкриването на присъствието на Българското средновековие в нашето съвремие е твърде убедително

8.50 лв.

Българската монархия през средните векове
Българската монархия през средните векове
От пръв поглед заглавието на книгата веднага предизвиква въпрос: Защо „монархия“?... В литературата има твърде много заглавия по темата, които я означават чрез други безлични термини - власт, владетел, или чрез титулатурата - хан, цар. Всички те обаче отразяват веднъж неопределен, а друг път съвсем конкретен статус, докато монарх като че ли събира, макар и донякъде на теория, всички означения на едноличната власт.

7.00 лв.

Славяните в първото царство
Славяните в първото царство
Първото царство на българите наистина е първата монархия в световната цивилизация, чиито суверен носи титлата цар. Тя е славянска транскрипция на латинското цезар и така, като че ли предопределя съдбата на българското ханство на Долния Дунав - да бъде наследено от славяноезично християнско царство. В тази книга накратко е описано онова, което в далечните превратни времена славяните внесли в общото битие. Написано е достатъчно достъпно, с желанието любознателният и непредубеден читател по-лесно да проникне в невинаги ясния свят на историческото ни наследство. Вярното разбиране на процесите и събитията в това наследство има едно неизбежно изискване - да обичаш Отечеството си, не защото е велико, а защото е твое.

6.50 лв.
Визуализация: 21 до 25 (от 25 продукти) Страници: [<< предишна]   1  2  3 
Автор