Категории
Нови книги
Дами канят
Дами канят
15.00 лв.
Информация
Начална страница - Финанси
Визуализация: 1 до 10 (от 12 продукти) Страници:  1  2  [следваща >>] 
Инвестиции
Инвестиции
Това второ допълнено издание отново предлага един добре премерен баланс между солидна теоретична основа и практическо познание в областта на инвестициите благодарение на богатия професионален опит на автора. Книгата е допълнена с една нова глава: Теория за арбитражно формиране на цените, като по този начин разглеждането на равновесието на капиталовите пазари става по-обхватно и по-пълноценно. В нея са разгледани следните въпроси: какво представлява принципът на арбитриране в областта на търговията с финансови инструменти; как се обяснява поведението на инвеститорите от гледна точка на възможностите за арбитриране; какво представлява арбитражната теория за формиране на цените; какви са следствията от нея и какви са приликите и разликите между тази теория и Модела за оценка на капиталовите активи (МОКА)? Друго важно различие е актуализирането на главата, отнасяща се до инфраструктурата на пазарите. Между двете издания са настъпили промени в организацията на Комисията за финансов надзор, в правилата, търговската система и индексите на Българската фондова борса (София) и тези промени съответно са отразени. Добавени са нови термини към терминологичния речник, поправени са някои неточности и са използвани актуализирани данни, когато се коментират практически аспекти.

28.00 лв.

Ръководство по ИНВЕСТИЦИИ
Ръководство по ИНВЕСТИЦИИ
Много студенти или дори практикуващи професионалисти в областта на инвестициите често се сблъскват с определени затруднения при прехода от теорията към практиката. Тези затруднения могат да имат различни причини – терминологични, технически, недостатъчен опит, липса на упражнения, непълно разбиране на връзките между икономическите идеи и математическите модели, чрез които те се представят. Предназначението на настоящото Ръководство по ИНВЕСТИЦИИ е да подпомогне за преодоляването на такива затруднения и да развие конкретни, практически умения за прилагане на инвестиционната теория.

16.00 лв.

Финансово програмиране
Финансово програмиране
Финансово програмиране изучава преливането и взаимодействието на информационните потоци между различните макроикономически сектори и баланси. Крайна цел е формирането на т.нар. макроикономическа рамка, вътре в която се очаква и се програмира икономическото развитие в близката перспектива.

37.00 лв.

Всеки бизнес се нуждае от един "ангел"
Всеки бизнес се нуждае от един "ангел"
Какъв е основният проблем, с който се сблъскват повечето предприемачи? Откъде да получат средства за финансиране: без наличен капитал не можеш да стартираш бизнес, нито да го осъществяваш по-нататък успешно.

19.00 лв.

Кой се страхува от Адам Смит?
Кой се страхува от Адам Смит?
Икономическите мислители и политолозите години наред са гледали на великото произведение на Адам Смит “Богатството на народите” като на пътеводител в тайнствата на пазара. А ето че сега Питър Дохърти чрез своята жива и навременна книга показва как икономистите се облягат също така и на разработките със социална насоченост на шотландеца и преди всичко на забележителната “Теория на нравствените чувства”, за да разяснят как пазарът създава не само фискален, но и “социален капитал”.

18.00 лв.

Корпоративен анализ
Корпоративен анализ
За всеки, който желае да направи неформална преценка за компанията, за която работи или с която търгува, или в която иска да инвестира, Корпоративен анализ е безценна настолна книга.
Този ясен и широкообхватен пътеводител дава отговор на всички важни въпроси относно начините, по които може да се анализира и оцени даден бизнес.

16.00 лв.

Маркетинг на финансовите услуги
Маркетинг на финансовите услуги
В съвременните условия финансовите услуги и техният маркетинг излизат на предна позиция. Значителните регулаторни промени, развитието на технологиите, новите играчи на пазара, както и предизвикателството от страна на все по-образования и мобилен клиент, оказват огромно въздействие върху конкуренцията в сектора и върху ролята на маркетинга за създаване и поддържане на конкурентно предимство.

43.00 лв.

Пътеводител на икономическите показатели
Пътеводител на икономическите показатели
Пътеводител на икономическите показатели е преди всичко практично помагало, което ясно обяснява икономическата действителност в съвременния свят. Тази книга е безценен справочник както за всеки бизнесмен, така и за студентите. Пътеводителят дава основните начини за леснодостъпно тълкуване на всички главни икономически показатели.

14.50 лв.

Нови идеи в техническия анализ
Нови идеи в техническия анализ
В Нови идеи в техническия анализ дванадесет от най-добрите експерти разкриват методите и стратегиите си за успешно участие в търговията на финансовите пазари, като подчертават по драматичен начин увеличаващото се значение на техническия анализ. Традиционните методи и последните нововъведения са представени едни до други, а книгата е обогатена с повече от 170 диаграми и илюстрации.

37.00 лв.

Финансови пазари. Пътеводител
Финансови пазари. Пътеводител
Фактът, че днес финансовите пазари упражняват огромно влияние върху съвременния живот, не е новост, но въпреки че често се говори за "Уолстрийт", "пазара на облигациите" и "валутните пазари", смисълът, който се влага в тези понятия, в редица случаи е неясен и обикновено - остарял. Книгата изяснява причините за съществуването на различните финансови пазари, начина, по който те работят, и лицата, които се появяват на тях; тя разкрива факторите, които влияят върху цените, лихвените проценти и валутните курсове.

14.50 лв.
Визуализация: 1 до 10 (от 12 продукти) Страници:  1  2  [следваща >>] 
Автор