Категории
Нови книги
Самоуправление и Едноминутният мениджър
Самоуправление и Едноминутният мениджър
12.00 лв.
Информация
Заглавие: Инвестиции
ISBN: 978-954-327-092-7
Обем: 544 стрaници
Корица: Твърда корица
Дата на издаване: 22.12.2015
Цена: 28.00 лв.

Това второ допълнено издание отново предлага един добре премерен баланс между солидна теоретична основа и практическо познание в областта на инвестициите благодарение на богатия професионален опит на автора. Книгата е допълнена с една нова глава: Теория за арбитражно формиране на цените, като по този начин разглеждането на равновесието на капиталовите пазари става по-обхватно и по-пълноценно. В нея са разгледани следните въпроси: какво представлява принципът на арбитриране в областта на търговията с финансови инструменти; как се обяснява поведението на инвеститорите от гледна точка на възможностите за арбитриране; какво представлява арбитражната теория за формиране на цените; какви са следствията от нея и какви са приликите и разликите между тази теория и Модела за оценка на капиталовите активи (МОКА)? Друго важно различие е актуализирането на главата, отнасяща се до инфраструктурата на пазарите. Между двете издания са настъпили промени в организацията на Комисията за финансов надзор, в правилата, търговската система и индексите на Българската фондова борса (София) и тези промени съответно са отразени. Добавени са нови термини към терминологичния речник, поправени са някои неточности и са използвани актуализирани данни, когато се коментират практически аспекти.

Целта на тази книга е да се даде фундамент от качествени знания за финансовите инвестиции. Това е сравнително нова област за българската теория и практика. На разположение на българските инвеститори вече е широка палитра от финансови инструменти с различни характеристики, които се емитират и търгуват на вътрешния пазар. А присъединяването на страната към Европейския съюз и свързаната с това свобода на движение на капитали предлагат на българските инвеститори достъп до практически всякакви финансови инструменти и пазари.

Аудиторията, към която е насочена тази книга, е широка. Замислена е като учебник за студентите от икономическите и финансовите специалности на университетите и това се отразява на структурата и начина на изложение в нея. Въпреки това, поради големия спектър от разгледани въпроси на теорията и практиката на капиталовите и паричните пазари, тя може да представлява интерес и за професионалисти, които работят в областта на инвестициите, за други икономисти или за хора, които искат да разширят познанията си за финансовите инструменти на пазара.

Мнения
Потребители, закупили тази книга, са закупили още и следните книги:
Автор
Известия
ИзвестияИнформирайте ме за нови издания на Инвестиции
Препоръчай на приятел


Препоръчайте тази книга чрез майл