Категории
Нови книги
Розовият Балон
Розовият Балон
0.00 лв.
Информация
Заглавие: Избор на кариера
ISBN: 978-954-327-089-7
Обем: 238 стрaници
Корица: Твърда корица
Дата на издаване: 19.11.2015
Цена: 14.00 лв.

Откъс: Продължи

Кариерата придава смисъл на човешкия живот. Тя има силно влияние върху начина, по който човек се самоопределя и по който другите го възприемат. Кариерата структурира голяма част от всекидневната реалност и служи като основен източник за лична идентичност и самооценка. Изборът на кариера, направен в периода на юношеството, оформя хода на живота. Отговорът на въпроса чувстват ли се щастливи хората от работата, която вършат, поставя акцент върху психологическата важност на кариерата. Книгата предлага интегративен подход за диагностициране на кариерните предпочитания на младите хора в българския социокултурен контекст. Авторката представя данни от изследване на връзката между личностните черти, кариерната зрялост и социодемографските детерминанти на кариерния избор в периода на средното и късно юношество и при прехода към ранна зряла възраст. Справянето с предизвикателствата на все по-разнообразната и по-слабо обособената работа и все по-честите промени в работните задачи предопределя новите насоки на кариерните траектории на личността. Тази монография предлага и задълбочен обзор на различните теоретични подходи и концепции за кариерата, развити от средата на ХХ век и началото на новото хилядолетие. Представена е психологическата традиция и съвременната перспектива при дефинирането на понятието „кариера”. Анализирани се различните концепции за избор и развитие на кариерата. Базата данни от емпирично изследване на доминиращите кариерни предпочитания / изследвани са 2233 лица / и получените резултати и използваните методи несъмнено ще помогнат инициирането на съществени промени в кариерните практики. Приложната част на книгата ще е полезна на кариерните центрове, на училищните психолози, на преподавателите и учителите, за да подпомогнат учениците и студентите при по-ясно разбиране и дефиниране на кариерните им ориентации и вземането на най-добрите решения за техния кариерен път.

Мнения
Автор
Известия
ИзвестияИнформирайте ме за нови издания на Избор на кариера
Препоръчай на приятел


Препоръчайте тази книга чрез майл