Категории
Нови книги
ИЗХОД от Лабиринта
ИЗХОД от Лабиринта
10.00 лв.
Информация
Заглавие: Бащата на нещата
ISBN: 978-954-327-124-5
Обем: 172 стрaници
Корица: Твърда корица
Дата на издаване: 04.10.2018
Цена: 9.00 лв.

Откъс: Продължи

„Бащата на нещата“ представлява поетично-художествена интерпретация по „Книга за пътя и постигането“ („Дао Дъ Дзин“) на основоположника на даоиската философия Лао Дзъ. Несъмнено, да интерпретираш този древен трактат за Дао и да изведеш прозренията си в осезаема за човека форма означава да се отдадеш на непосилно, безкрайно пътешествие на духа, където „Отвъдно ще рече далечно/ Далечно – означава завръщащо се“ (Лао Дзъ). И тъй като „…колкото по-далече отиваш, толкова по-малко знаеш“ (Лао Дзъ), всеки отговор поражда нов въпрос, защото „Непознаваемо е, но това си ти“ (Лао Дзъ). Да интерпретираш „Дао Дъ Дзин“ е личен, съкровен акт на максимално мобилизиране на всички сетива и изразни умения, при това искрено и безусловно споделен без очакване да бъдеш разбран. Да интерпретираш „Дао Дъ Дзин“ означава още да съумееш да провокираш съвременниците си да обърнат поглед към този древен китайски трактат и да се отдадат на своето лично преживяване, защото то е най-ценното. Авторът на „Бащата на нещата“ – старозагорският поет и журналист Любчо Иванов, определя своята книга именно като поетично-художествена интерпретация – своеобразен жест на искрено споделяне с читателя на собствени духовни пространства през призмата на Дао. Всяка една от неговите осемдесет и една поетични импресии е провокирана от глава от трактата „Дао Дъ Дзин“ и е придружена от графична абстракция на художника Иван Иванов – Йоаний. „… Привличайки за съмишленик оригинално мислещия български художник Иван Иванов – Йоаний, заедно и независимо един от друг, възприехме метода на лично съвременно пътешествие – интерпретация по духовния древен маршрут, строфа след строфа, следвайки „Дао Дъ Дзин“, пояснява авторът. Любчо Иванов нарича своите поетични прозрения „съвременно пътешествие“, така и ги озаглавява – Първо пътешествие, Второ пътешествие, Трето пътешествие… до Осемдесет и първо пътешествие. И като във всяко пътешествие амплитудата на емоциите е голяма и, наред с прозренията, въпросите са много. Така е по Пътя – във всеки случай вълнуващо. Ето какво пише авторът в „Четирийсет и шесто пътешествие“: „… нито омразата,/ нито любовта са вино/ или изворна вода,/ за да ги събираш в шепи,/ то душата е друго нещо./ Тя събира много!/ Но не намериш ли мярката, с която да отмерваш стичащото се в нея, все едно кое –/ любовта или омразата,/ едното или двете заедно/ ще я погубят.“ Внимателно с душата – вашата и тази на хората около вас – тази изначална максима е основната водеща нишка в пътешествието на Любчо Иванов, която той чистосърдечно подава на читателя, за да продължи той сам своето пътешествие.

Мнения
Автор
Известия
ИзвестияИнформирайте ме за нови издания на Бащата на нещата
Препоръчай на приятел


Препоръчайте тази книга чрез майл