Категории
Нови книги
Премиера на Хмутовете
Премиера на Хмутовете
0.00 лв.
Информация
Нашите специални предложения:
25 Септември

Питър Дракър
предлага да помислим ДНЕС за:

Информационните системи трябва да се фокусират върху резултатите
Днешните организации се нуждаят от синтетични сетива за външната среда.
Автор